Schvaľovanie žiadostí o podporu kreatívneho priemyslu sprevádza spor

Rezort kultúry tvrdí, že jeho postup iba korešponduje s podmienkami ustanovenými zákonom a zabraňuje hrozbe odmietnutia preplatenia či korekcií eurofondov.

Viac informacií nájdete tu.

Publikované v Uncategorized | Leave a comment

Zastavené vyplácanie na viac ako 2 mesiace!

Pôdohospodárska platobná agentúra včera na svojej stránke zverejnila oznam, že kvôli testovaniu a nasadzovaniu nového informačného systému pozastavuje vyplácanie všetkých platieb na cca 2 mesiace ! Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | 1 Comment

Schvaľovanie drobných zmien v projektoch trvá aj rok.

Pri realizácii projektov sa často stáva, že žiadateľ musí požiadať ministerstvo o malú zmenu.

Niečo sa prestane vyrábať, nejaký dodávateľ ukončí svoju činnosť, proste v priebehu tých mesiacov a často aj rokov od podania žiadosti po samotnú realizáciu dochádza ku zmenám, ktoré treba zohľadniť aj v projektoch.

Najhoršie však je, že Pokračovať v čítaní

Publikované v Program rozvoja vidieka | Leave a comment

Výzvy podľa oficiálnych harmonogramov chronicky meškajú.

Centrálny koordinačný orgán pre eurofondy na stránke www.nsrr.sk zverejňuje „Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku …„. Aj napriek jeho indikatívnosti je však neprijateľné, že veľká väčšina termínov sa nikdy nedodrží!

Tak napríklad:
Operačný program Vzdelávanie:
Premena tradičnej školy na modernú (stredné školy) plánovaná na február 2011, vyhlásená 26. 9. 2011 Pokračovať v čítaní

Publikované v Všeobecné | Leave a comment

Záverečná fáza hodnotenia lesníckych projektov trvá už vyše rok a pol.

Dňa 4.8.2009 vyhlásila Pôdohospodárka platobná agentúra (PPA) výzvu pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Cieľom projektov bolo predovšetkým budovanie protipožiarnych lesných ciest a obnova lesov zničených kalamitami.

Dňa 14.4.2010 PPA na svojej stránke zverejnila zoznam „Zoznam úspešných Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z opatrenia 2.1“.

Niektorí židatelia uzavreli zmluvu krátko po zverejnení tohto zoznamu, no mnohí „úspešní“ žiadatelia márne čakajú na uzavretie zmluvy o nenávratný finančný príspevok do dnešného dňa. Pokračovať v čítaní

Publikované v Program rozvoja vidieka | Leave a comment

Výzva na protipovodňové opatrenia pripúšťa neobmedzene veľké projekty!

3. októbra 2011 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia výzvu na priorotnú os 2, „Ochrana pred povodňami“. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 38 300 000 EUR. Napriek tomu text výzvy v bode 12 hovorí, že oprávnené sú žiadosti, ktorých celkové náklady neprevyšujú sumu 50 miliónov EUR.

Znamená to, že ministerstvo môže schváliť a minúť celý rozpočet na 1 projekt? Pokračovať v čítaní

Publikované v OP Životné prostredie | Leave a comment

Výzva na modernizáciu stredných škôl je veľmi všeobecná a má nízky rozpočet

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila 26.9.2011 dlho-očakávanú výzvu pre stredné školy: výzva

Výška pomoci vyčlenená na túto výzvu je 15 miliónov EUR. Keďže oprávneným žiadateľom môže byť akákoľvek stredná škola mimo Bratislavského kraja, možnosť podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy má cca 700 slovenských škôl. Podľa čoho sa teda budú vyberať schválené projekty – úspešné školy? Pokračovať v čítaní

Publikované v OP Vzdelávanie | Leave a comment

Žiadateľ nemôže meškať ani deň, ministerstvo môže aj pol roka.

Množstvo podnetov nám chodí práve kvôli meškaniu zo strany ministerstiev.

Mešká sa so zverejnením výziev oproti harmonogramom. Samotné vyhodnocovanie projektov trvá neskutočne dlho. Mešká sa s úhradou žiadostí o platbu. Zhotovenie zmlúv o zriadení záložného práva, dodatkov, ako aj schválenie zmien v projektoch trvajú mnoho mesiacov.

Keďže od podania projektu prejdú roky kým žiadateľ reálne dostane schválený finančný príspevok, Pokračovať v čítaní

Publikované v Regionálny operačný program, Všeobecné | Označené | Leave a comment