O nás

Naše občianske združenie vzniklo ako reakcia na časté a opakujúce sa problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s projektami financovanými z fondov EÚ.

Jeden z dôvodov našej existencie je aj potreba poskytnúť akýsi „anonymizér“ žiadateľov, ktorí z pochopiteľných dôvodov nemajú odvahu sami upozorňovať na vzniknuté problémy.

Rovnako dôležitá je však aj naša úloha prichádzať s novými návrhmi na zlepšenie súčasného stavu a snaha o partnerský dialóg s dotknutými orgánmi verejnej správy.

Komentáre sú uzavreté.