Schvaľovanie drobných zmien v projektoch trvá aj rok.

Pri realizácii projektov sa často stáva, že žiadateľ musí požiadať ministerstvo o malú zmenu.

Niečo sa prestane vyrábať, nejaký dodávateľ ukončí svoju činnosť, proste v priebehu tých mesiacov a často aj rokov od podania žiadosti po samotnú realizáciu dochádza ku zmenám, ktoré treba zohľadniť aj v projektoch.

Najhoršie však je, že ministerstvá nemajú pevne stanovenú dobu, dokedy tieto zmeny musia byť riešené a schválené (prípadne aj neschválené). V praxi to potom vyzerá tak, že aj tieto drobné formálne zmeny natiahnu už aj tak dlhý čas od podania žiadosti po obdržanie schváleného príspevku na ešte dlhší.
Keďže väčšina týchto zmien je zapríčinená neprimerane dlhým schvaľovacím procesom, ministerstvá by mali mať snahu aspoň spomínané zmeny riešiť promptne. Mesiace, v mnohých prípadoch aj rok čakania na odsúhlasenie je neprimeraný čas a v konečnom dôsledku na to doplatí znova len žiadateľ.

Ak je tento proces taký dlhý kvôli ľudskému faktoru (najčastejší dôvod znie „nestíhame“), ministerstvá by mali zvýšiť počet zamestnancov, a tým urýchliť a zefektívniť nielen zmeny v projektoch, ale všetky kroky od prijatia žiadostí, cez schvaľovanie, dopĺňanie, zmeny, kontroly, žiadosti o platby, až po záverečný monitoring projektov.

Príspevok bol vložený Program rozvoja vidieka. Vytvorte záložku trvalého odkazu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *