Výzva na modernizáciu stredných škôl je veľmi všeobecná a má nízky rozpočet

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila 26.9.2011 dlho-očakávanú výzvu pre stredné školy: výzva

Výška pomoci vyčlenená na túto výzvu je 15 miliónov EUR. Keďže oprávneným žiadateľom môže byť akákoľvek stredná škola mimo Bratislavského kraja, možnosť podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy má cca 700 slovenských škôl. Podľa čoho sa teda budú vyberať schválené projekty – úspešné školy?

Keďže posledná výzva pre stredné školy bola zverejnená v októbri 2009,  väčšina škôl si nenechá ujsť možnosť podať si projekt v rámci aktuálnej výzvy. Okrem toho, pri predchádzajúcej výzve boli oprávnenými žiadateľmi len stredné odborné školy.

Pri súčasnom spôsobe vyhlasovania výziev je však otázne, ako bude agentúra jednotlivé žiadosti hodnotiť… Predpokladá sa, že väčšina škôl využije možnosť a bude žiadať maximálnu možnú výšku pomoci, t.j. 500 000 EUR. Pri vyčlenenom rozpočte to znamená 30 schválených projektov, t.j. 30 škôl zo 700 potenciálnych žiadateľov!

Je teda na mieste otázka, či by nebolo vhodnejšie, aby Ministerstvo školstva oslovilo užší okruh škôl, ktoré budú mať tým pádom vyššie šance na schválenie.
Bolo by vhodné zvoliť si prioritu, vybrať konkrétnu cieľovú skupinu, ktorá to potrebuje najviac a ktorú chce ministerstvo podporiť napr. len stredné odborné učilištia, alebo gymnáziá, a pod. Tým pádom sa zredukuje počet oprávnených žiadateľov, čo ušetrí kopec času, energie a financií nielen mnohým školám, ale aj samotnému ministerstvu. Je predsa rozdiel, či bude musieť hodnotiť desiatky alebo stovky škôl! Celý proces hodnotenia, schvaľovania, zazmluvňovania, aj samotnej realizácie sa tak môže značne urýchliť a cieľová skupina – pedagógovia a žiaci budú mať prínos zo schváleného projektu oveľa skôr!

 

 

 

 

 

 

Príspevok bol vložený OP Vzdelávanie. Vytvorte záložku trvalého odkazu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *