Zastavené vyplácanie na viac ako 2 mesiace!

Pôdohospodárska platobná agentúra včera na svojej stránke zverejnila oznam, že kvôli testovaniu a nasadzovaniu nového informačného systému pozastavuje vyplácanie všetkých platieb na cca 2 mesiace !  (okrem platieb v rámci opatrení organizácie trhu)

Testovanie a nasadzovanie nového informačného systému však nie je dôvodom na úplné pozastavenie vyplácania platieb. A už vôbec nie na 2 mesiace! Som presvedčený, že keby PPA mala snahu, vedela by zabezpečiť testovanie a zároveň uhrádzať žiadateľom finančné prostriedky.

Mali by brať do úvahy aj skutočnosť, že zastavenie úhrad bude mať negatívny dopad na množstvo prijímateľov, ktorým sa PPA v zmluve zaviazala žiadosti o platbu preplatiť v určitom termíne. Navyše, PPA je už i tak v omeškaní s preplácaním mnohých žiadostí o platbu, teraz sa toto meškanie ešte viac predĺži.

Žiadateľom nedodržiavaním záväzkov zo strany PPA vznikajú veľké škody, keďže väčšina z nich si na realizáciu projektu musela zobrať bankový úver. Preplácajú tak na úrokoch zbytočne ďalšie a ďalšie peniaze.

Dobré eurofondy urobia maximum pre to, aby sme PPA primäli k prehodnoteniu situácie, a aby PPA skrátila uvedenú lehotu na nevyhnutné minimum.

Príspevok bol vložený Uncategorized. Vytvorte záložku trvalého odkazu.

One Response to Zastavené vyplácanie na viac ako 2 mesiace!

  1. admin says:

    Sme radi, že sa nám podarilo dosiahnuť aspoň túto zmenu:

    Oznámenie 08-02-2012 (www.apa.sk)
    „Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na mimoriadne úsilie sa jej podarilo spustiť do prevádzky niektoré moduly informačného systému súvisiace s vyplácaním priamych podpôr. To umožní, aby PPA v 6. týždni 2012 začala postupne realizovať platby súvisiace so schémami podpôr zahrnutých v jednotnej žiadosti na rok 2011. Platby budú realizované na účty žiadateľov, kde sú splnené všetky predpoklady na jej uhradenie (napr. ukončené kontroly na mieste, vyhodnotené zistenia administratívnych kontrol, neexistujúce pohľadávky voči PPA z predchádzajúcich období a pod.). Predpokladáme, že finančné prostriedky budú na účty žiadateľov poukazované od 15. februára 2012.“

    Aj keď sa zmena týka zatiaľ len vyplácania priamych podpôr, veríme, že zmeny k lepšiemu sa dočkáme aj pri projektových podporách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *