Monthly Archives: október 2011

Schvaľovanie drobných zmien v projektoch trvá aj rok.

Pri realizácii projektov sa často stáva, že žiadateľ musí požiadať ministerstvo o malú zmenu. Niečo sa prestane vyrábať, nejaký dodávateľ ukončí svoju činnosť, proste v priebehu tých mesiacov a často aj rokov od podania žiadosti po samotnú realizáciu dochádza ku … Pokračovať v čítaní

Publikované v Program rozvoja vidieka | Leave a comment

Výzvy podľa oficiálnych harmonogramov chronicky meškajú.

Centrálny koordinačný orgán pre eurofondy na stránke www.nsrr.sk zverejňuje „Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku …„. Aj napriek jeho indikatívnosti je však neprijateľné, že veľká väčšina termínov sa nikdy nedodrží! Tak napríklad: Operačný program Vzdelávanie: … Pokračovať v čítaní

Publikované v Všeobecné | Leave a comment

Záverečná fáza hodnotenia lesníckych projektov trvá už vyše rok a pol.

Dňa 4.8.2009 vyhlásila Pôdohospodárka platobná agentúra (PPA) výzvu pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Cieľom projektov bolo predovšetkým budovanie protipožiarnych lesných ciest a obnova lesov zničených kalamitami. Dňa 14.4.2010 PPA na svojej stránke zverejnila zoznam … Pokračovať v čítaní

Publikované v Program rozvoja vidieka | Leave a comment

Výzva na protipovodňové opatrenia pripúšťa neobmedzene veľké projekty!

3. októbra 2011 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia výzvu na priorotnú os 2, „Ochrana pred povodňami“. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 38 300 000 EUR. Napriek tomu text výzvy v bode 12 hovorí, že oprávnené sú žiadosti, … Pokračovať v čítaní

Publikované v OP Životné prostredie | Leave a comment

Výzva na modernizáciu stredných škôl je veľmi všeobecná a má nízky rozpočet

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila 26.9.2011 dlho-očakávanú výzvu pre stredné školy: výzva Výška pomoci vyčlenená na túto výzvu je 15 miliónov EUR. Keďže oprávneným žiadateľom môže byť akákoľvek stredná škola mimo Bratislavského … Pokračovať v čítaní

Publikované v OP Vzdelávanie | Leave a comment

Žiadateľ nemôže meškať ani deň, ministerstvo môže aj pol roka.

Množstvo podnetov nám chodí práve kvôli meškaniu zo strany ministerstiev. Mešká sa so zverejnením výziev oproti harmonogramom. Samotné vyhodnocovanie projektov trvá neskutočne dlho. Mešká sa s úhradou žiadostí o platbu. Zhotovenie zmlúv o zriadení záložného práva, dodatkov, ako aj schválenie … Pokračovať v čítaní

Publikované v Regionálny operačný program, Všeobecné | Označené | Leave a comment